Predstavenie produktov Maris Polymers

MARIS POLYMERS je nezávislý výrobca v polyuretanových systémov a jeden z popredných európskych špecialistov na výrobu hydroizolačných produktov aplikovaných na báze polyuretánu a polyuretánových živíc vytvrdzovaných za studena pre stavebný priemysel. Okrem toho, Maris Polymers dokazuje vedúce postavenie v technológiách tým, že ponúka celý rad špeciálnych riešení a produktov na mieru. Spoločnosť Maris Polymers. bola založená […]

MARIFIL Polyuretánové živice a lepidlá na výrobu filtrov

Maris Polymers ponúka špecializované živice a lepidlána výrobu filtrov pod názvom Marifel. Marifile lepidlá ponúkajú širokú škálu riešení pre výrobu filtrov, kedže ponúkajú penové a nepenové produkty, ktoré môžu byť aplikované manuálne alebo pomocou stroja. MARIS  POLYMERS > ponúkB ŠȚmCÎalizované živice a lepidlã na vÿrc›bu filtrov pc•J năzvom ã/IARIF[Le. MARlFlLe lepidlé pcriúkajú širokú škălu riešeni pre vÿrobu […]