Podlahové systémy

MARICOAT 2000

POPIS VÝROBKU: je nivelačný (samo vyrovnávajúci), dvojzložkový, polotvrdý, hrubovrstvý polyuretánový náter s vysokou odolnosťou voči nárazu, opotrebovaniu a veľmi dobrou odolnosťou voči kyslým a zásaditým roztokom. Schne reakciou (priečna väzba) svojich dvoch zložiek.

SPOTREBA: 2 – 4 kg/m2, v závislosti od požadovanej hrúbky náteru

POUŽITIE: najmä na podlahy so strednou záťažou. Vďaka svojim vlastnostiam sa často používa v: kanceláriách, výstavných miestnostiach, vnútorných športových halách, skladoch, parkovacích miestach, chladných skladovacích miestnostiach, atď. Je tiež vhodný ako náter na kovové povrchy v lodníctve ako: paluby lodí, strojovne, atď. Je to výrobok zameraný na vypĺňanie plytkých dier v podlahe, ktorý treba ešte pretrieť tenkou vrstvou polyuretánového podlahového náteru.

FAREBNOSŤ: šedá farba

Technický list Maricoat 2000

MARIPUR 7000

POPIS VÝROBKU: je transparentný, polo pevný, hlboko prenikajúci, jednozložkový polyuretánový náter. Neobsahuje rozpúšťadlá. Schne reakciou s podlahou a vlhkosťou vzduchu.

SPOTREBA: 200 gr/m2 v jednej vrstve.

POUŽITIE: používa sa najmä ako základný náter na polyuretánové podlahové nátery na savých povrchoch ako: betón, cementová omietka, drevo, atď. Tiež sa môže používať ako povrchový stabilizátor starých a
drviacich sa betónových povrchov. Môže sa používať aj ako chemicky odolný ochranný film proti olejom, mastnote, vlhkosti, chemikáliám a iným vsiakavým materiálom.

FAREBNOSŤ: transparentný ( priehľadný )

Technický list Maripur 7000

MARIPUR 7100

POPIS VÝROBKU: je farebný, jednozložkový, voč i odretiu odolný, polyuretánový, tenkovrstvový podlahový náter urč ený pre stredne veľ ké zať aženie. Schne reakciou s podlahou a vlhkosťou vzduchu.

SPOTREBA: 300 gr/m2 v dvoch vrstvách.

POUŽITIE: používa sa najmä na priemyselné podlahy, určené pre stredne veľké zaťaženie. Vďaka svojim dlhotrvajúcim nemeniacim sa vlastnostiam sa č asto používa :v autoservisoch, na parkoviská, na sklady, do skladovacích miestností, v továrenských halách, na zvieracích farmách, v studených skladovacích miestnostiach (mraziacich boxoch), atď .

Tiež sa používa ako náter odolný vo či rozliatym kyselinám a ako suterénový tmel proti stúpajúcej vlhkosti na podlahy i steny.

Môže sa používa aj ako chemicky odolný ochranný film proti olejom, mastnote, vlhkosti, chemikáliám a iným tekutým škvrnám.

FAREBNOSŤ: šedá farba

Technický list Maripur 7100

MARIPUR 7200

POPIS VÝROBKU: je farebný, jednozložkový náter, odolný voči oteru, určený pre stredne zaťažené podlahy, alifatický polyuretán, tenko – vrstvový náter.
Vytvrdzuje sa reakciou s povrchovou a vzdušnou vlhkosťou.

SPOTREBA: 0,250-0,400 kg/m2 na dve vrstvy

POUŽITIE: je hlavne používaný na stredne zaťažené priemyselné podlahy, na vonkajšie a vnútorné povrchy. V súvislosti s jeho dlhotrvajúcimi a nemennými vlastnosťami je používaný na: parkovacie priestory, výstavné centrá, obchody, sklady, skladovacie priestory, výrobne, atď.

FAREBNOSŤ: šedá farba

Technický list Maripur 7200