Penetrácia

MARISEAL 710

POPIS VÝROBKU: je transparentný, polopevný, hlboko prenikajúci, jednozložkový polyuretánový náter. Neobsahuje rozpúšťadlá. Schne reakciou s podlahou a vlhkosťou vzduchu.

SPOTREBA: 200-250 gr/m2 v jednej vrstve.

POUŽITIE: hlavne ako základný náter na polyuretánové vodotesniace nátery a polyuretánové spájacie tmely na savé povrchy ako: betón, povrchový betón, cementové omietky, omietky, drevo, atď. Tiež sa môže používať ako povrchový stabilizátor starých a drviacich sa betónových povrchov, ako aj chemicky odolný ochranný film proti olejom, mastnote, vlhkosti, chemikáliám a iným tekutým škvrnám.

MARISEAL 750

POPIS VÝROBKU: Transparentný, tuhý, dvojzložkový epoxidový náter, bez rozpúšťadiel.

SPOTREBA: 250-300 gr/m2 v jednej vrstve.

POUŽITIE VÝROBKU: predovšetkým ako základný náter na povrchy ako: betón, kovy (rôzne), drevo, asfalt.

technický list Mariseal 750

MARISEAL AQUA PRIMER

POPIS VÝROBKU: je transparentný, tuhý, hlboko prenikajúci, dvojzložkový, epoxidový základný náter, na vodnej báze.

Vytvrdzuje sa krížovou reakciou dvoch zložiek

SPOTREBA: 100-200 gr/m2 v jednej alebo 2 vrstvách (podľa savosti podkladu)

POUŽITIE: ako základný náter pre polyuretánové nátery a spojovacie tmely na nesavé povrchy ako: hliník, oceľ, asfalt, bitumenové plste, sklo, keramické dlažby, staré acrylové nátery a pod. Tiež môže byť použitý ako základný náter pre vlhké betóny. Používa sa ako spojovací náter medzi vrstvami náterov, ak sa stanovený čas medzi aplikáciami prekročil.

MARITRANS TILLE PRIMER

POPIS VÝROBKU: je transparentný, jednozložkový podporovač priľnavosti, ktorý chemicky aktivuje keramické a sklenené povrchy poskytujúc vynikajúcu priľnavosť k nasledujúcemu náteru. Obsahuje rozpúšťadlá. Schne reakciou s podlahou a vlhkosťou vzduchu.

SPOTREBA: 30-60gr/m2 v jednej alebo dvoch vrstvách.

POUŽITIE: najmä na podporu priľnavosti (základný náter) pod pigmentované alebo transparentné polyuretánové nátery na nesavých glazovaných povrchoch ako: glazované keramické dlaždice, sklo, sklené tehly, atď.