Maris Polymers ponúka špecializované živice a lepidlána výrobu filtrov pod názvom Marifel. Marifile lepidlá ponúkajú širokú škálu riešení pre výrobu filtrov, kedže ponúkajú penové a nepenové produkty, ktoré môžu byť aplikované manuálne alebo pomocou stroja.

MARIS  POLYMERS > ponúkB ŠȚmCÎalizované živice a

lepidlã na vÿrc›bu filtrov pc•J năzvom ã/IARIF[Le. MARlFlLe lepidlé pcriúkajú širokú škălu riešeni pre vÿrobu filtrov, kedże ponúkajú pœavé a nepenové prcxJukty, ktoró m õžu byf aplikované manuãlne Blebo

pomocou pristroja.

MAR I S POLYMER g. FiI1zo wè žś šoe a +g+dŃ

vzduśnÿch filtrov otejovÿch fiłtmv palivovÿch hltmv

hyäfaulick ÿch lilłtov